Hướng dẫn thanh toán

Quý khách vui lòng chuyển khoản cho chúng tôi theo thông tin sau:

Ngân hàng : Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng
Tên tài khoản : Nguyễn Thị Huệ
Số TK : 2015206048640
Ngân hàng : ACB - Chi nhánh Đà Nẵng
Tên tài khoản : Phan Sự
Số TK : 220519939