Dịch vụ sửa chữa

Bộ phận sửa chữa:

Công ty chúng tôi có các dịch vụ sau:

1) Vệ sinh, sửa chữa, quấn lại loa. Bộ phận sửa chữa sẽ nhận loa trực tiếp tại trụ sở công ty, kiểm tra bệnh rồi báo giá sau. Mọi chi tết xin liên hệ: 0937.322.304 (A. Duy)

2) Vệ sinh, sửa chữa ampli, mixer, micro...Bộ phận sửa chữa sẽ nhận ampli, mixer, micro... trực tiếp tại trụ sở công ty, kiểm tra bệnh rồi báo giá sau. Mọi chi tiết xin liên hệ:0944/333/915 (A. Việt)